dahotshot

Recieved my Shenzhen Tactical 3-Day Backpack.

dahotshot, Sep 13, 2013
Camera:
HUAWEI 2.0MP